Utskriftsvennlig versjon

Arkivserie

Arkivserie

 

Utskriftsvennlig versjon

Innhold

Oversikt over alle arkivseriene i organisasjonen og hvilke administrative enheter de er tilknyttet.

Struktur

Det anbefales å opprette en mappe for hver administrative enhet som har arkiv fysisk plassert. Deretter kan man opprette arkivserien i mappen for den aktuelle administrative enheten ved hjelp av funksjonen "ny arkivserie". Eksempel på et oppsett kan være følgende:

Sentralarkivet

  • Sakarkiv
  • Gardsarkiv

Enhet for pleie og omsorg

  • Klientarkiv helsestasjon
  • Klientarkiv ergoterapeut

Annet

Rekkefølgen mellom de administrative enhetene kan organiseres på den måten som er mest naturlig for arkivskaperen.

Det anbefales å ta utgangspunkt i allment arkivskjema når det gjelder rekkefølgen mellom arkivseriene innenfor de ulike enhetene. Allment arkivskjema er en mal anbefalt av Riksarkivaren for å bestemme rekkefølgen på arkivserier:

A Møtebøker, referatprotokoller, forhandlingsprotokoller o.l.

B Kopibøker

C Journaler og andre overgripende registre

D Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter hovedsystem

E Saks- og korrespondansearkiv ordnet etter sideordnede system

F-0 Spesialserier

P Personalforvaltning, medlemmer

Q Eiendomsforvaltning, inventar

R Regnskap

S Statistikk

T Kart og tegninger

U Fotografier, film, lydopptak

V Edb og mikrofilm

W Gjenstander

X Egenproduserte trykksaker

Y Andre utskilte arkivdeler, diverse

Z Referasemateriell (arkivlister, instrukser, avisutklipp etc.)

Dersom en arkivserie blir produsert i et elektronisk system kan man opprette koblinger mellom disse to i skjemaene.

 
Laster...