Utskriftsvennlig versjon

Arkivutviklingsplan

Innføring av moderne teknologi og økte krav til sikkerhet, effektivisering, bedre tjenesteyting og kvalitetssikring vil i framtiden stille store kvalitetsmessige og ressursmessige krav til dokumentstyringen.

En sentralisert arkivtjeneste med felles rutiner for hele organisasjonen er en god løsning for å oppfylle disse kravene. Moderne informasjonsteknologi og nye lagringsmedier legger i seg selv forholdene godt til rette for en sentralisert arkivtjeneste. Fra 01.01.2007 er alle saksarkivene i Rauma kommune samlet i et digitalt sentralarkiv. I forbindelse med overgangen til heldigital saksbehandling ble det foretatt et mykt periodeskille.

Rauma kommune har pr. juni 2014 tatt i bruk Acos Websak Fokus. Saksbehandlingssystemet er Noark-5 godkjent og har gode funksjoner for eksport av data for langtidslagring. 

I 2016 tok arkivtjenesten i bruk LIS - Ledelsesinformasjon fra Acos. 

Noark-5 kjernen åpner for at fagsystemene kan knyttes til en sikker kjerne og dermed bli helelektroniske. Foreløpig er det kun barnehagesystemet som er tilknyttet, men Visma Flyt Skole står for tur (i løpet av 2014). Målet er at alle fagsystemene våre skal bli helelektroniske så fort som mulig.

Det er en stor utfordring for arkivtjenesten å møte den raske utviklingen som skjer innen datakommunikasjon. Skanning, videreutvikling av e-post, e-signatur, elektroniske skjema, politiker web, innbygger kontakt - alt dette er store og krevende oppgaver som vi er i gang med. Dette må være nøye dokumentert og kvalitetssikret.

Arkivplanen gir retninglinjer for hvordan all dokumentbehandling skal foregå. Arkivtjenesten vil fortløpende oppdatere planen, slik at lover og regler til enhver tid blir ivaretatt.

Laster...